MATERIAŁY... - Utylizacja odpadów
Utylizacja odpadów


Zakres przedmiotu obejmuje następujące treści:

Metody biologiczne utylizacji odpadów: podstawy procesu kompostowania odpadów, technologie, urządzenia, koszty; metody beztlenowe - fermentacja, podstawy procesu fermentacji, technologie, urządzenia, koszty. Metody termiczne utylizacji odpadów: podstawy procesu, instalacje i urządzenia, koszty. Składowanie odpadów: procesy zachodzące na składowisku, eksploatacja składowiska, odzysk gazu wysypiskowego, rekultywacja składowiska, koszty. Czynniki determinujące wybór "najlepszej" metody utylizacji odpadów: wady i zalety wybranych technologii - czynnik środowiskowy, ekonomiczny. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT).

Literatura

[1] Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wyd. "Seidel-Przywecki" Spółka z o.o., Warszawa, 2003
[2] Kempa E.: Gospodarka odpadami miejskimi., Arkady, Warszawa, 1983
[3] Biedugnis S., Cholewiński J.: Optymalizacja gospodarki odpadami., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992
[4] Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi., Wyd. Politechniki Świętokrzy-skiej, Kielce, 1999
[5] Jurasz F.: Gospodarka surowcami wtórnym., PWN, 1989


Autorzy programu
dr inż. Paweł Podwójci
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

* Program przedmiotu (kompletny) wywieszony jest w gablocie koło pokoju 133.
"Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty."

Bolesław Prus
Ostatnia aktualizacja
07 października 2006 r.
Politechnika Warszawska
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych
w Płocku
Instytut Budownictwa
Z ostatniej chwili...

1. Dodatkowe informacje dotyczące Utylizacji odpadów - już są

...proszę spojrzeć na prawą stronę...

15 stycznia 2007 r.


UWAGA!!!

Utylizacja odpadów - dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem Utylizacja odpadów znajdują się TU...

Strona ta będzie aktualizowana jeszcze długo :-)

Ostatnia aktualizacja
15 stycznia 2007 r.